Συστηματα σκίασης

Τα εξωτερικά συστήματα σκίασης αφορούν όλα τα συστήματα που εφαρμόζονται ώστε να καλυφθεί μια κατοικία ή επαγγελματικός χώρος από τις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, αέρας).Τα συστήματα εξωτερικής σκίασης βοηθούν στον έλεγχο της διάχυσης του φυσικού φωτισμού και ξεχωρίζουν από τα συστήματα που τα υποστηρίζουν.